1 Columns 2 Column


Daftar Pengguna


Maklumat Peribadi
Nama *
:
No. Kad Pengenalan * : Cth: 960101011234 (tanpa '-')
Alamat Emel * :
Maklumat Keselamatan Sistem
Kata Laluan *
:
* Mesti mengandungi:-
1. Sekurang-kurangnya 1 Huruf Besar dan 1 Nombor.
2. Tidak boleh mengandungi Simbol.
3. Kata Laluan perlu antara 8 - 12 aksara.
Ulang Kata Laluan *
: Ulang Kata Laluan mesti sama dengan Kata Laluan